Daily Shortway Services

Containerterminals hebben te kampen met steeds meer repositioneringsproblematiek. Aangezien zeker in het Waalhavengebied congestie bestaat om lichters in te zetten, en ook het aantal truckbewegingen blijft stijgen, voorzien we in een steeds toenemende behoefte aan capaciteit om de lading op de juiste terminal/kade te krijgen.

Warehousing onder één dak!  Ons team zorgt voor persoonlijke aandacht voor uw goederen. Diverse los- en laaddocks worden binnen afgesproken tijdslots voorzien van adequate goederenbehandeling. Combinaties van de diverse activiteiten, en afkoppelen van chassis zorgen voor een tijdefficiente en strakke planning, zodat onze klanten optimaal bediend worden.